20140128 BHS Girls Varsity Soccer - crystalmaddenphotography